1600x600_darfor

 

Vetenskapen bakom vår metod
Grunden till vår metod kommer från läkare, hälsopedagoger, dietister och personliga tränare. Sund kost, träning och kontinuitet är nyckeln till framgång. Bränn mer än du tar in och du kommer att gå ner i vikt. Enkel matematik och vi har paketerat det på ett sätt som gör att du inte kan misslyckas om du följer det som vi säger.

 

Hälsopedagoger från GIH
Gymnastik- och idrottshögskolan har funnits i över 200 år och bedriver forskning inom idrott och hälsa. GIH har oerhört kompetenta lärare som lutar sig mot den senaste forskningen.
Hälsopedagoger från GIH har en kandidatexamen i hur man främjar hälsa, bland annat på individnivå. Utbildningen vilar på vetenskap och den senaste forskningen om fysisk aktivitet och hälsa. Som hälsopedagog arbetar man med ett holistiskt synsätt och arbetar promotivt för att påvisa fördelar med att främja hälsan på flera plan; fysisk, psykisk och social hälsa. Det är viktigt att kunna se det långsiktiga med en livsstilsförändring.

 

Läkare:
Claude Marcus första minuten.